INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura competitivă de atribuire a contractului de achiziție servicii de consultanță la
de elaborare documentație de finanțare si consultanta management in etapa de
implementare

Denumire solicitant: S.C. RODOTEX S.R.L.

Date de contact și mijloace de comunicare: mun. Iași, B-dul Socola, Nr. 27B, 27C, 27D, Județ Iași, investitii@rodotex.com, Tel. 0332.401.401. Persoana de contact: Roxana Buhuceanu, Email: investitii@rodotex.com.
Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-relansare 2020.
Tipul achiziției: prestări servicii.
Obiectul achiziției: servicii de consultanta in elaborarea documentației de finanțare si management de proiect.
Valoarea estimată a achiziției: 150.000 Euro fără TVA
Locul de prestare a serviciilor: sediul prestatorului si sediul achizitorului
Tip și durată contract: contract de servicii, durata contractului începe de la semnarea acestuia și până în ultima zi de implementare a proiectului
Data limită de depunere a ofertelor: 17.08.2020, ora 10.00
Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici in legătura cu participarea la procedura: Operatorii economici trebuie sa îndeplinească toate cerințele și să completeze documentele prevăzute în documentația de atribuire.
Pentru informații suplimentare si obținerea documentației de atribuire vă puteți adresa la SC RODOTEX SRL, persoana de contact: Roxana Buhuceanu, mun. Iași, B-dul Socola, Nr. 27B, 27C, 27D, Județ lași sau la adresa de email: investitii@rodotex.com sau nr. de tel 0332.401.401.
Data publicare: 06.08.2020

Descarca aici Invitatie participare RODOTEX_06.08.2020 in format PDF

certificari

toți clienții noștri beneficiază de efortul nostru de perfecționare în imprimare, ambalare și semnalizare.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google